Prosty i dokładny system wypełniania kanałów korzeniowych.

 

Dwukierunkowa spirala EZ-Fill, cement epoksydowy i pojedynczy ćwiek gutaperki, umożliwiają wypełnienie kanału porównywalne do wypełnienia uzyskanego przy stosowaniu techniki bocznej lub termicznej kondensacji gutaperki.

 

Technika stosowania :

 1. Należy dopasować pojedynczy ćwiek gutaperki 1 mm powyżej wierzchołka.
 2. Przy pomocy spirali dwukierunkowej EZ-Fill należy dokładnie rozprowadzić cement epoksydowy po ścianach kanału korzeniowego uszczelniając równocześnie kanaliki boczne.
 3. Wprowadzenie, wcześniej dopasowanego ćwieka gutaperki, z niewielką ilością cementu epoksydowego całkowicie uszczelnia kanał. Nadmiary cementu wypływają dokoronowo.

ezfill


Opatentowana dwukierunkowa spirala EZ-Fill kieruje cement do kanału głównego jak również przepycha go do kanalików bocznych umożliwiając dokładne wypełnienie systemu kanałowego korzenia.

Dwukierunkowa spirala EZ-Fill :

 • Dokładnie rozprowadza cement na ścianach kanału, równocześnie wprowadzając go do kanalików bocznych.
 • Odwrotne zwoje spirali w części przywierzchołkowej instrumentu kierują cement w stronę korony, zapobiegając przepchnięciu materiału poza wierzchołek korzenia.

Technika pojedynczego ćwieka gutaperki:

 • Umożliwia odpływ nadmiaru cementu w kierunku korony, co zapobiega przepchnięciu go poza apex.
 • Chemiczne połączenie cementu epoksydowego z ćwiekiem gutaperkowym zapewnia jednorodne wypełnienie.
 • Podczas stosowania techniki EZ-Fill kondensacja boczna lub pionowa nie jest wymagana.

 

Temperatura pokojowa oznacza, że:

 • Przeciwnie niż w technice termoplastycznej, nie występuje kurczenie materiału w czasie ochładzania.
 • Cement w temperaturze pokojowej uszczelnia lepiej kanaliki boczne niż termoplastyczna gutaperka.

 

Cement epoksydowy EZ-Fill nie zawiera eugenolu:

 • Jest kompatybliny do systemów wiążących i kompozytów.
 • Techniki kompozytowe mogą być zastosowane natychmiast po wypełnieniu kanału.
 • Ta prosta technika wypełniania kanału może być wykonana szybko i tanio bez obniżenia jakości.

EZ - Fill Instrukcja


Wyślij wiadomość
Napisz email