EZ-Fill - instrukcja użycia

Instrumentami kanałowymi należy tak opracować kanał, aby uzyskać gładki stożkowy kształt, większy od wybranego rozmiaru pojedynczego ćwieka gutaperki (Rys.1 i 2). Jedynie przez odpowiednie stożkowe opracowanie kanału korzeniowego zapewnia się dokładne przyleganie ćwieka gutaperki w części przyszczytowej korzenia.

 1. Kanał musi być opracowany instrumentem co najmniej rozmiaru 35
 2. Długość kanału musi być znana.
 3. Obroty kątnicy muszą być zgodne z ruchem wskazówek zegara.
 4. Jeśli kanał jest zakrzywiony, spirala dwukierunkowa EZ-Fill może być wprowadzana tylko do punktu zakrzywienia.
 5. Dobrze dopasowany ćwiek gutaperki dopchnie cement do wierzchołka korzenia, zapewniając szczelność wypełnienia.
 6. Spirala dwukierunkowa EZ-Fill może być użyta nie więcej niż 10 razy.
 1. Kanał należy przepłukać np. podchlorynem sodu (NaOCl), a następnie wysuszyć sączkami papierowymi. Należy dobierać odpowiedni rozmiarem ćwiek gutaperkowy, sprawdzając jego dopasowanie w części wierzchołkowej korzenia. Jeżeli kanał został opracowany prawidłowo, można w nim umieścić zarówno ćwiek rozmiaru średniego (medium) jak również mniejszy (fine medium).
 2. Oznaczyć stoperem długość odpowiadającą długości kanału korzeniowego. Podczas wprowadzania spirali dwukierunkowej EZ-Fill do kanału należy upewnić się, że podczas najgłębszego wprowadzania stoper nie dotyka do zęba (rys.3). Jeśli dotyka, może przesunąć się do góry i błędnie oznaczy długość kanału. Zachowanie odstępu zapewni prawidłowe wypełnienie korzenia.


 3. Przygotować cement do wypełnienia (uszczelnienia) kanału zgodnie z instrukcją producenta.
 4. Na spiralę EZ-Fill nabrać niewielką ilość cementu i umieścić w kanale. Kiedy spirala znajduje się już w kanale, włączyć mikrosilnik nie przekraczając prędkości 250 RPM obrotów (zobacz ulotka producenta). Kątnica z redukcją ułatwia stosowanie EZ-Fill. Wykonywać wolne ruchy do góry i do dołu oraz obrotowe na całej długości kanału przez 5 sekund. Spirala dwukierunkowa EZ-Fill będzie rozpychać cement bocznie na całej długości kanału, dokładnie pokrywając jego ściany oraz wypełniając istniejące kanaliki boczne. (Rys.4)


 5. Powtórzyć czynność pkt 5 jeszcze raz. Nadmiar cementu pojawi się głównie u wejścia do kanału, a nieznaczna ilość, jeśli w ogóle, przechodzi poza wierzchołek korzenia (Rys. 5 i 6). Jeśli kanał jest wyjątkowo szeroki i duży, należy powtórzyć jeszcze jedno wprowadzenie cementu.


 6. Umieścić ćwiek gutaperkowy w kanale (Rys. 7). Cement zwiąże w ciągu około 24 godz. (w temp. 37 °C)
 7. Wystający koniec gutaperki odciąć rozgrzanym upychadłem. (Rys.8)


 8. W celu przygotowania kanału pod wkład koronowo-korzeniowy należy stosować wiertło pesso lub gates gliden, usuwając gutaperkę na odpowiedniej głębokości. (Rys.9, Rys.10)


 9. Zamknąć kanał konwencjonalnym sposobem (Rys.11)


 10. Jeśli konieczne jest zastosowanie wkładu, polecane są wkłady zarówno Flexi-Post (Rys.12), jak i Flexi-Flange (Rys.13) firmy Essential Dental Systems. Ze względu na ich konstrukcję zapewniającą wysoką retencję, stabilność i długotrwały sukces kliniczny (patrz lista produktów).

Wyślij wiadomość
Napisz email