Ti-Core Natural - instrukcja użycia

Kompozytowy materiał stosowany do odbudowy zrębu koronowego

Zastosowanie:

 1. ZĄB POZBAWIONY MIAZGI - Ti-Core Natural polecany jest do użycia z wszystkimi prefabrykowanymi wkładami koronowo-korzeniowymi i/lub ćwiekami okołomiazgowymi.
 2. ZĄB Z ŻYWĄ MIAZGĄ - Ti-Core Natural można stosować z ćwiekami okołomiazgowymi do odbudowy brakującej struktury zęba. Pod kompozyt Ti-Core Natural można użyć podkładu na bazie wodorotlenku wapnia lub glasjonomeru.

Wiązanie ze szkliwem i zębiną:

 1. Ti-Core Natural może łączyć się ze szkliwem przy pomocy techniki trawienia kwasem.
 2. Ti-Core Natural może wiązać się z zębiną przy pomocy każdego środka wiążącego zębinę dostępnego obecnie na rynku.

Mieszanie Ti-Core Natural:

 1. Używając zaokrąglonego końca jednorazowej plastikowej szpatułki, wyjmujemy z pojemnika CATALYST PASTE w ilość nieznacznie mniejszej, niż wielkość ubytku do wypełnienia. Umieszczamy ją na płytce papierowej.
 2. Używając płaskiego, kwadratowego końca jednorazowej plastikowej szpatułki, wyjmujemy z pojemnika BASE PASTE w ilości równej w przybliżeniu ilości katalizatora umieszczonego na płytce .
 3. Umieszczamy bazę obok katalizatora na płytce
 4. Używając płaskiego, kwadratowego końca szpatułki mieszamy te pasty przez około 20 sekund wykonując 1 do 2 ruchów szpatułką na sekundę. Celem jest uzyskanie możliwie jednorodnej mieszaniny.
 5. Aby uzyskać szybsze wiązanie Ti-Core Natural, dodajemy więcej bazy; aby uzyskać wolniejsze wiązanie Ti-Core Natural, dodajemy więcej katalizatora.

Odbudowa uszkodzonego zęba:

 1. z użyciem kształtki lub z wolnej ręki, w zależności od wielkości uszkodzenia
 2. można użyć zarówno instrumentów metalowych jak i plastikowych oraz dowolnych kształtek (metal lub plastik)

Przygotowanie zrębu koronowego: od rozpoczęcia mieszania materiału kompozytowego, do zdjęcia kształtki upływa 6 min. Do opracowania zrębu używa się wierteł z nasypem diamentowym lub wierteł z węglików spiekanych. W czasie opracowywania zrębu należy stosować wodne lub powietrzne chłodzenie aby zapobiec przegrzewaniu się materiału.

Czas mieszania Czas zakładania Czas wiązania
(nie przerywać)
Czas twardnięcia Usunięcie formówki
kończenie i polerowanie
20 sek. 1 min. 40 sek. 2 min. 2 min.  
0 sek.   2 min. 4 min. 6 min.

Właściwości Korzyści
Twardość porównywalna z twardością zębiny Duża twardość ostatecznej odbudowy
Idealna lepkość kompozytu dla odbudowy zębu koronowego Umożliwia stomatologowi wykorzystanie starej korony jako kształtki z zastosowaniem minimalnej ilości kompozytu
Łatwość obróbki Łatwość mieszania i zakładania
Kolor naturalnych zębów
A3 w/g kolornika VITA
Stosowany w przypadkach, gdzie ze względów estetycznych odbudowany zrąb koronowy ma być w kolorze naturalnych zębów
Łatwość preparowania W wyniku twardości zbliżonej do zębiny unika się miejscami nadmiernego zeszlifowania
Pochłanianie promieni Rtg Łatwy do identyfikacji na zdjęciu Rtg
Chemoutwardzalność Jednorazowe nałożenie materiału
Około 75% wypełniaczy Duża odporność
Długi czas przejścia od rozpoczęcia mieszania do stwardnięcia Umożliwia łatwe usunięcie kształtki lub starej korony

Przechowywać w temperaturze : 15°C - 29°C
Okres ważności : 24 miesiące od daty produkcji

Materiał należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Wyślij wiadomość
Napisz email